Tanulmányi kiránduláson a pedagógia ágazatos tanulóink

Az intézményrendszerben történő nevelési, oktatási, fejlesztési folyamatokban a játékosság és a motiváció fontos tényezők. Az állatok bevonása a foglalkozásokba vagy gyógypedagógiai és egyéb fejlesztésekbe e két fő alappillér fényében történik.

Az állatterápia, illetve az állattal segített terápia adaptálásának lehetőségét gyermekek körében az általános és fejlesztő pedagógiai gyakorlat vonatkozásában is vizsgáljuk Pedagógia tantárgy keretén belül a Bajai SZC Türr István Technikum Pedagógiai Ágazatának 9.b és 10.e osztályos diákjaival.

2021. május 25-én a tanulók a Csillagösvény Lovastanyán Jelenics Mercédesz (óvodapedagógus, lovas sportedző, alternatív lovas képességfejlesztő szakember) által vezetett interaktív foglalkozás keretein belül szerezhettek tapasztalatokat arról, hogyember és állat (ló) között mennyire sajátos kapcsolat jöhet létre. Új ismeret vagy már meglévő tudás más helyzetben való gyakorlásánál is kiválóan alkalmazható az állatasszisztált terápia; ott, ahol a játékba ágyazva örömtevékenységgé válik a tanulás. A szociális területen az együttműködés, a kölcsönös figyelem, társas helyzetek gyakorlása is lehetővé válik. A lóval és a társakkal végzett feladatok során a közös munka örömét élhette meg mindenki miközben gyakorolták milyen csoportban dolgozni, amikor különösen fontos, hogy egymásra is figyeljenek. A ló motiváció és jó példaadó ehhez, ő nem tesz különbséget, mindenkit elfogad, szívesen játszott a csoport tagjaival.

Az állatok motivációs szerepe rendhagyó; az állatasszisztált pedagógia ösztönző erejét az állat, a játék, a mozgás, ismeretek és feladatok adják. A feladatok végrehajtásának igénye, a szereplés és teljesítmény is motiváló hatással bír, melyeket mindig az adott életkor sajátosságaihoz és az egyén vagy csoport képességeihez kell igazítani. Mindezen komplexitás központjában maga az állat áll, mely felkeltette a diákok kíváncsiságát is, megnyitotta érzékszerveiket és fókuszálta a figyelmüket. A játék örömforrás és önkifejezési mód, mely köré szerveződött a foglalkozás.  

A tanulók megbizonyosodhattak arról, hogy napjainkban jó gyakorlatnak bizonyul az állatasszisztált pedagógia, s annak az általános pedagógiai gyakorlatba történő adaptációja.