Az iskolavédőnői tevékenység

Az intézménybe járó gyermekek gondozása folyamatos, a gyermek életkori egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, a pedagógusok, az iskolát ellátó orvos, a szülő szükség szerinti bevonásával.

Védőnői feladatok a „26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról”alapján :

 • Kapcsolattartás a gyermek háziorvosával, lakóhelye szerinti területi védőnővel, az oktatási intézményt ellátó orvossal, pedagógusokkal, ifjúságvédelmi felelősökkel, gyógytornásszal és a gyermek szükségleteiből adódó egyéb hivatalos szervekkel.
 • Alapszűrések végzése és dokumentálása:
  • testi fejlődés mérése (súly, magasság, mell körfogat) és értékelése
  • érzékszervek működése (látásélesség, kancsalság, színlátás és hallás)
  • mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások)
  • golyvaszűrés
  • nemi fejlődés ellenőrzése
  • vérnyomásmérés
  • szellemi és szociális fejlődés figyelemmel kísérése.
 • Elsősegély nyújtása.
 • Orvosi vizsgálatok előkészítése.
 • Tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése és dokumentálása.
 • Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése (oltandók névsorának összeállítása, szülők értesítése, felszerelés biztosítása, dokumentáció vezetése).
 • Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzése.
 • Krónikus betegek, magatartászavarral küzdők életvitelének segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel fogadóóra, szülői értekezlet keretében, részükre tájékoztató összeállítása védőoltásokról, fejtetvességről stb.
 • Egészségfejlesztés életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, osztályfőnöki órák, egészségnapok, tanfolyamok keretében: személyi higiéné és fogápolás, egészséges életmód és táplálkozás, serdülőkor sajátosságai, családtervezés és fogamzásgátlás, szenvedély-betegségek, szexuális úton terjedő betegségek, daganatos betegségek, here és mell önvizsgálat, csecsemőgondozás és elsősegélynyújtás.
 • Pályaválasztás segítése.
 • Fokozott ellenőrzésre szorulók kiemelt gondozása.
 • Szakrendelésre utaltak leleteinek ellenőrzése.
 • Fertőző megbetegedéseknél az előírt járványügyi intézkedés betartásának ellenőrzése.
 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése, jogszabályban előírt jelentések készítése.

A sikeres együttműködés és a gyerekek minél eredményesebb egészségügyi ellátása érdekében kérjük a Szülőket, hogy a kiszűrtek további szakorvosi ellátásáról gondoskodjanak és a kapott leletek fénymásolatát szíveskedjenek visszajuttatni az iskolavédőnőnek!