Takarékossági Világnap

1924 októberében Milánóban rendeztek nemzetközi konferenciát Európa, Ázsia, Ausztrália 28 országa takarékpénztárainak küldöttei. Ekkor döntöttek arról, hogy október utolsó munkanapján ünnepeljük a TAKARÉKOSSÁG VILÁGNAPJÁt. Az őszi szünet előtt ezért a 10. C plakátjaival és a közgazdasági munkaközösség digitális vetélkedőjével hívjuk fel a figyelmet a megtakarítás fontosságára és az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra.

Petőfi Sándor: Takarékosság

Akármikép csűrjük, csavarjuk,
Szép, aki gazdálkodni tud;
Ilyennek aztán az adósság
Nem köt nyakába háborut;
Nem szurkol, ha bizonyos utcán
Világos nappal menni kell,
Hetykén tekinthet jobbra-balra,
Találkozzék akárkivel;
Nem mondja, amidőn javában
Cseng a kocsmában a pohár:
„Barátim, megbocsássatok, de
Mennem kell, otthon munka vár”…
S a többi! – szóval, mátul fogva
Takarékos fiú leszek,
Minden garast úgy megbecsűlök,
Miként apám, a jó öreg.
Hej, csakhogy én az efféléket
Mindig pénz fogytán fogadom;
S amint pénzem jön: akkor ismét
Hegyen-völgyön lakodalom.