Kiemelkedő pedagógiai teljesítmény

Az Oktatási Hivatal 2019 novemberében közzétette “Kiemelkedő teljesítményű iskolák” riportját. A Türr ismét a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák között szerepel az Országos kompetenciamérés (OKM) adatai alapján.

Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanulmányi teljesítménye.

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik családi háttere alapján várható volna.

Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi mobilitást.
Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható”, pontosabban megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye.

Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai gyakorlat kiemelkedő teljesítményeire. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza azoknak az iskoláknak a névsorát, amelyek a fenti két szempont valamelyike alapján az átlagosnál jobb eredményekkel rendelkeznek.

Így keletkezett az alábbi linkeken elérhető tíz lista. Ezekben azok az intézmények szerepelnek, amelyek 6., 8. vagy 10. évfolyamos OKM eredményeik alapján jó hátránykiegyenlítő hatással rendelkeznek a szövegértés vagy a matematika területén, illetve azok, amelyek 8. vagy 10. évfolyamos OKM eredményeik alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik tanulóik képességeit.

A kiemelkedő teljesítményű iskolák évfolyamonkénti és mérési területenkénti bontásban:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak