Menza

Tanulók intézményi étkeztetése

A Bajai SZC Türr István Technikum tanulói részére

a Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola Baja Köztársaság tér 1. épületében

biztosít ebédelési lehetőséget.

A térítési díj napi 420 Ft

Az igénylőlap az intézményi étkeztetéshez letölthető innen.

A menzadíj befizetésének határideje: a tárgyhónap 14. napja.

Kizárólag készpénzes befizetésre van lehetőség.

Az intézményi étkezés megrendelése

a tanév végéig automatikus a tanuló által jelzett napokra.

Az ebéd lemondására, a megrendelés módosítására

legkésőbb az előző munkanap 9:00 óráig van lehetőség.

a következő elérhetőségeken:

tel.: +36 79 524 670

e-mail: titkarsag@turr.hu

szabadosrobertne@turr.hu

személyesen az iskola titkárságán

Étkezésidíj-kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése értelmében

ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételére

a következő jogcímek alapján lehet jogosultságot szerezni:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

e) utógondozói ellátásban részesül.

(* A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.)

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat letölthető innen.

Kérjük, hogy az igénylők a kitöltött nyomtatványt

és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát

a Bajai SZC Türr István Technikum Titkárságára juttassák el.