Diákönkormányzat

Türrös Diákönkormányzat

 

A tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete

az iskolai diákönkormányzat.

A Bajai SZC Türr István Technikum Diákönkormányzatának elnöke:

Sziebert Petra

a Diákönkormányzatot segítő tanár:

Drobina Otília

Az osztályok évente választanak egy-egy új képviselőt, illetve megerősítik a régit. Ők a diákönkormányzat tagjai, akik havonta egyszer, lehetőség szerint minden hónap első szerdáján üléseznek. A havonkénti üléseken értékelik az eltelt hónap munkáját, kijelölik az elkövetkező hónap feladatait, megnevezik a felelősöket, valamint osztályfőnöki órákon tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzott témákról és a meghozott döntésekről.

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A Köznevelési törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, illetve azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzon, ami a tanulókat érinti.

Az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diákönkormányzat SZMSZ-e pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

Az iskolai diákönkormányzat célja:

 • Közösségformálás: A diákok bevonása az iskolai életbe, közösségtudatuk formálása.
 • Tudatformálás: A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de kötelességeikkel is legyenek tisztában.

A diákjaink által szervezett hagyományos programok:

gólyaavató, amely az első félévben van, és vidám vetélkedővel, esküvel teszi „Türrössé” a kilencedikeseket.

Tavasszal fontos esemény az éves diákközgyűlés, amelyen az osztály képviselői és az igazgató vesznek részt. Ennek előkészítése szintén a DÖK feladata. Előtte az osztályok begyűjtik a kérdéseket, kéréseket, amelyek bárkihez szólhatnak. Ezen a fórumon az elhangzott problémákat ismertetik, majd közösen próbálunk megoldást találni rájuk.

Március – áprilisban tartjuk a DÖK napot, ahol vetélkedőkön, előadásokon és sportversenyeken szórakozhatnak a diákok.

Persze nem csak programszervezésből áll a diákönkormányzat munkája, hanem az év közben felmerülő problémák feltárásából, megoldásából is kiveszi a részét a szervezet.

A DÖK feladata, az eddigieken kívül, hogy új hagyományok megteremtésével még színesebbé tegye az iskola életét.

 


A Diákönkormányzat 2020–2021-es tanévi munkaterve:

2020.

Szeptember

 • A diákönkormányzat tagjainak megválasztása
 • Elnökválasztás előkészítése

Október

 • Okt. 12. Dök elnökválasztás
 • Okt. 14. „Weste END” tisztítsuk meg városunkat
 • Okt. 19. tökfaragás
 • Osztálydekorációs verseny

November

 • Jótékonysági tevékenység /karácsonyi adománygyűjtés cipősdoboz, adománygyűjtés kisállatoknak/

December

 • Dec. 6.: Mikulás
 • Dec. 21.: felkészülés a karácsonyi ünnepekre

2021.

Január

 • Korcsolya disco
 • Véradás

Február

 • Iskolagyűlés, a félév értékelése
 • Valentin nap

Március

 • márc. 31 DÖK nap

Április

 • színházlátogatás

Május

 • Közösségi program / társasjáték délután/
 • Weste END” tisztítsuk meg városunkat

Június

 • Kirándulás, túra

Baja, 2020. október 18.

                                                                                                           Drobina Otília

                                                                                                           DÖK-segítő tanár