Szakmai gyakorlat

Letölthető dokumentumok:

  1. Foglalkozási napló együttműködő szervezetek számára 2020
  2. Munkanapló tanulóknak
  3. Értékelő lap
  4. Befogadó nyilatkozat
  5. Nyári gyakorlat szakmai tartalma

Az alábbiakban iskolánk diákjai és együttműködő partnerei megtalálják az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó információkat.

Miért kell tanulóinknak részt venni az összefüggő szakmai gyakorlaton?

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolánk érintett nappali tagozatos szakképző évfolyamán és ágazati képzésein tanulók részére

Milyen formában teljesíthető az összefüggő szakmai gyakorlat?

Kinek a feladata fogadókész gazdálkodó szervezet keresése?

Milyen pénzbeli juttatás jár a tanulónak a gyakorlat időtartamára?

A tanuló feladatai az összefüggő szakmai gyakorlaton

Hiányzás az összefüggő szakmai gyakorlatról

Miért kell tanulóinknak részt venni az összefüggő szakmai gyakorlaton?

Az előírt összefüggő gyakorlat teljesítése kötelező, csak szorgalmi időn kívül lehetséges, a következő évfolyamra lépés feltétele. 2018.01.01-től évismétlő tanulónak az összefüggő szakmai gyakorlatot abban az esetben is teljesíteni kell, ha az előző tanévben az évfolyamra előírt szakmai gyakorlatot már teljesítette (ezt a gyakorlatot jogszabályi előírás miatt nem lehet beszámítani).

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolánk érintett nappali tagozatos szakképző évfolyamán és ágazati képzésein tanulók részére

Évfolyam

Ügyvitel

ágazati képzés

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

ágazati képzés

Pedagógia

ágazati képzés

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

54 841 11

10.

140 óra

(4 hét)

140 óra

(4 hét)

140 óra

(4 hét)

 

11.

140 óra

(4 hét)

140 óra

(4 hét)

 

 

13.

 

 

 

160 óra

(4 hét)

18. életév alatti diákoknak naponta 7 óra gyakorlat teljesíthető. Betöltött 18. életév felett naponta 8 óra gyakorlatot lehet teljesíteni. Javasolt időtartam: 2020. június 22 – július 17. Ettől később is kezdődhet a nyári gyakorlat, de annak ideje egybefüggő 4 hét.

Milyen formában teljesíthető az összefüggő szakmai gyakorlat?

A gyakorlat teljesíthető a szakképző intézmény és gazdálkodó / költségvetési szervezet által kötött együttműködési megállapodás alapján (iskolán kívüli gyakorlati helyen), illetve az iskolában. Az együttműködési megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A gazdálkodó szervezetnél az összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolításához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételeknek rendelkezésre kell állnia, ezt az iskola és a területileg illetékes gazdasági kamara ellenőrizheti. Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt helyszíne a pedagógia ágazaton: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézmény, iskola, gyermekotthon, nyári tábor, erdei iskola, családsegítő intézmény.

Kinek a feladata fogadókész gazdálkodó szervezet keresése?

Elsődlegesen a tanuló, illetve gondviselőjének feladata az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére alkalmas és a feladatot felvállaló gazdálkodó szervezetet keresni. Ez célszerű is, hiszen így a tanuló lakóhelyéhez közeli, számára szimpatikus szervezetnél tudja teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatát.

Ha a tanuló alkalmas és fogadókész gazdálkodó szervezetet, intézményt talál, akkor az általa és a szervezet által kitöltött, cégszerűen aláírt fogadó nyilatkozatot leadja az iskola gyakorlati oktatásvezetőjének. Ezután az iskola és a választott intézmény, gazdálkodó szervezet megköti az együttműködési megállapodást és ellenjegyezteti a területileg illetékes gazdasági kamarával.

Ha nem sikerül megfelelő gazdálkodó szervezetet találni a tanulónak vagy gondviselőjének, akkor az iskola erre kijelöl szervezetet, illetve megszervezi a gyakorlatot az iskolában. Erről a tanulót értesíti.

Milyen pénzbeli juttatás jár a tanulónak a gyakorlat időtartamára?

Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást kell a fogadó szervezetnek fizetnie a tanuló számára az együttműködési megállapodás alapján. A juttatás havi összege nem lehet kevesebb, mint a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szerese. Minden megkezdett hét után minimum a havi összeg egynegyed része, juttatás jár a tanulónak.

(Ez a pénzösszeg nem adó- és járulékköteles.)

A tanuló feladatai az összefüggő szakmai gyakorlaton

Az összefüggő szakmai gyakorlaton a diák kötelessége, hogy megfelelő tartalommal vezesse a munkanaplót, melyet a www.turr.hu oldalon talál meg digitális formában. A Word dokumentumba számítógéppel dolgozik, annyi hétre, napra beírva az adatokat, ahány hétig, napig tart az összefüggő szakmai gyakorlata.

A kitöltött munkanaplót a tanulónak ki kell nyomtatnia, az első oldalon alá kell írnia, illetve a gyakorlat- vezetővel is alá kell íratnia (gazdálkodó szervezet, intézmény bélyegző lenyomata feltétlenül szükséges az aláírás mellé).

A gyakorlat vezetője  (konzulens) értékelni fogja a tanuló munkáját. Az értékelő lapot zárt borítékban mellékeli a munkanaplóhoz. Az értékelő lap szintén letölthető az iskola honlapjáról (a szakmai oktatás menüben).

Az értékelő lap és a megfelelően aláírt munkanapló nélkül a szakmai gyakorlat nem érvényes!

A szakmai gyakorlat befejezése után mihamarabb (iskolai titkárságon, csak iskolai ügyeleti napon), de legkésőbb a 2020-2021. tanév első tanítási napján a munkanaplót a hozzáfűzött értékelő lappal együtt a tanulónak le kell adnia a gyakorlati oktatásvezető részére, mert csak így kerül eredményesen lezárásra a 2019-20-as tanéve!

Hiányzás az összefüggő szakmai gyakorlatról

Az összefüggő szakmai gyakorlatot egymást követő heteken összefüggően kell teljesíteni a szorgalmi időn kívüli időszakban. Az esetleges hiányzást igazolni kell az iskolai házirend szerint. Juttatás a mulasztott időszakra nem jár a tanulónak.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát, mert akkor a tanuló szintén nem teljesítette a magasabb évfolyamra lépés feltételeit.

Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.