Beköszöntő /Tájékoztató

Kedves Szülők! 

A Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziumának ifjúsági orvosa és védőnője köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük az iskola tanulója.

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk munkánkat és kérjük bizalmukat, támogatásukat.

Az ifjúság-egészségügyi szolgálat (ifjúsági orvos és ifjúsági védőnő) feladata a középiskolás tanulók egészségvédelme, testi és pszichés fejlődésének követése, a későbbi –főleg életmóddal összefüggő- betegségek lehetőség szerinti megelőzése, a korai kóros eltérések felfedezése, pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése.

Ennek érdekében rendelőnkben minden tanuló szűrővizsgálaton vesz részt (kórelőzmény felvétele után fizikális és érzékszervi vizsgálatok történnek) és kóros eltérés észlelése esetén módunkban áll a megfelelő szakorvoshoz gyermeküket beutalni. Indokolt esetben a krónikus beteg tanulót gondozásba vesszük, évente több alkalommal vizsgáljuk, betegségének alakulását figyelemmel kísérjük. A diákokat személyre szabott életmóddal kapcsolatos tanácsokkal is ellátjuk.

A fiatalok egészségfejlesztésére számos alkalmunk adódik az intézményen belül:

  • osztályfőnöki órák keretében a pedagógusok vagy a diákok által megjelölt témák megbeszélése kapcsán,
  • csecsemőápolási tanfolyam keretében,
  • egészségnevelési szakkörön, vetélkedőkön.

Annak érdekében, hogy munkánkat jól végezhessük, kérjük az Önök segítségét az alábbiakban:

  • amennyiben gyermekük az osztályvizsgálat során tőlünk szakorvosi beutalót kap, kérjük gondoskodjanak arról, hogy megjelenjen a szakrendelésen és a kapott leletet hozzánk visszahozza.

Kérjük, szíveskedjenek gyermekük érdekében a mellékelt –kórelőzményekre vonatkozó- kérdőívet megválaszolni és azt az egészségügyi adatok védelme érdekében lezárt borítékban, „iskolaorvos vagy védőnő részére” felirattal ellátva, beiratkozáskor leadni. 

Ha bármilyen kérdésük, problémájuk van, készséggel állunk rendelkezésre személyesen, vagy az iskola központi telefonszámán (79/524-670).

Dr Balogh Erika ifjúsági szakorvos rendelési idő:

  • Kedd: 10.00 – 13.30
  • Előzetes időpont egyeztetéssel

Iskolaorvostól időpont a 06-20-916-5263 számon kérhető.

Bálon Tünde védőnői fogadó óra az iskolában:

  • Kedd: 8 – 10 óráig, 
  • Előzetes időpont egyeztetéssel.

Segítségüket, fáradozásukat előre is köszönjük. Kívánjuk, hogy gyermekük egészségesen, tudással és diákélményekkel gazdagodva végezze el az iskolát.

Dr. Balogh Erika ifjúsági szakorvos

Bálon Tünde ifjúsági védőnő