Szülői Munkaközösség

A szülő kötelezettségei teljesítésének előfeltétele jogainak megfelelő érvényesülése. A szülők csak akkor tudják biztosítani gyermekük tankötelezettségének teljesítését, ha rendelkeznek a megfelelő információkkal, valamint élni tudnak az iskola szabad megválasztásának jogával.

Az iskolai szülői munkaközösség (SzMK) organikusan szerveződik, vezetőit demokratikusan választja. Munkáját az elnök és a helyettes irányításával végzi. Az iskola részéről a szakmai  igazgatóhelyettes látja el az összekötő tanár feladatait. Évente kétszer – a szülői értekezletek előtt – tartja gyűléseit, melyeken az osztályokban szerveződött szülői munkaközösségek képviselői vesznek részt. Az SzMK fontosnak tartja, hogy a pedagógusokkal együttműködve, elsősorban a diákok, de az intézmény érdekeit is szem előtt tartva tevékenykedjen.

Az SzMK tisztségviselői:
2015/2016-es tanévben:
Elnök: Schlettné Pechtinger Hajnalka

Az SzMK bevétele a szülői támogatások, melyből az oktató-nevelő munka feltételeinek megteremtését segítik. Hagyományosan SzMK támogatással valósul meg a teremdekorációs verseny, hozzájárulnak a tanulmányi versenyek díjazásához, illetve a szalagavató táncos ruháinak varratása, átalakítása is SzMK pénzből valósul meg.