Diákparlament

Helyszín: Türr István Gazdasági Szakközépiskola 309. terem

2014. szeptember 10-én 15.00-kor tartottuk meg iskolánkban a Diákparlamentet, melyen az országos diákparlamenten felmerülő kérdéseket vitattuk meg, illetve az iskola programjairól, a diákok jogairól, kéréseiről tanácskoztunk.

Napirendi pontok:

  1. DÖK tisztségviselőinek bemutatása
  2. DÖK tavalyi éves programjának ismertetése
  3. Aktuális kérdések megbeszélése
  4. Tájékoztató a Diákparlamentről
  5. Egységes álláspont kialakítása a Diákparlamenten előkerülő kérdésekkel kapcsolatban
  6. Küldöttválasztás

Leancu Evelin, a TDÖK elnöke bemutatkozott, majd helyetteseit (Ézsi Virág, Csóka Dóra) is bemutatta a megjelenteknek, ezt követően ismertette a tavalyi, 2013/2014. tanév éves munkatervét, felsorolta a megvalósult és a meghiúsult programokat.

Következő napirendi pontként az iskolát érintő aktuális kérdések megbeszélésére került sor. Program ötletek hangzottak el az október 18-i diáknap, és a szeptember végi Civilek éjszakája megszervezéséhez, így például: filmnézés, focizás, társasjátékozás, zeneszoba, karaoke, sportversenyek, kézműves foglalkozások, sütemény szoba, házasságkötő terem, 1 perc és nyersz vetélkedők, személyiségtesztek kitöltése, mandalarajzolás.

Ezután az iskolai pólók és karkötők igényfelmérése következett. A türrös pólóra nagy a kereslet, a karkötőkre azonban nincs igény.

Problémaként merült fel a DÖK irányából, hogy a diákok nem jelzik igényeiket, kívánságaikat a DÖK felé, így a diákönkormányzat nehezen boldogul a programok szervezésével és az érdekképviseleti jogosítványát sem tudja érvényesíteni hatékonyan.

A negyedik napirendi pont a 2014. november 21-23-án megrendezendő Diákparlament bemutatása, s az ott felmerülő kérdések megvitatása volt. Iskolánkat a megyei ülésen, 2014. október 8-án, Kiskunhalason, tervek szerint Leancu Evelin és Ézsi Virág fogja képviselni a jelen ülésen kialakított egységes állásponttal.

Az első témakör a Tanulási tapasztalatok és lehetőségek. Mit gondolnak a tanulók a Nemzeti alaptanterv változásáról? – hangzott az első kérdés. A mindennapos testnevelés, a közösségi szolgálat nem nyerte el a diákok tetszését. A közvélemény szerint nem kényszeríthető ki mindenkiből a szociális érzékenység. Javaslatuk, hogy a közösségi szolgálat szabadon választható legyen. A mindennapos testnevelés alapötlete, miszerint a mozgás fontos a diákok mindennapjaiban, alapvetően jó elgondolás, de mind az öt órát be kellene építeni az órarendbe, vagy tetszés szerint egyesületekben letölteni ezt az időt, hiszen jelenleg a délutánokat terhelik ezek a tanórák, s így a 8-9. óra után már csak este tudnak készülni a következő napra. Tovább nincs elég hely a tömegsportok lebonyolítására.

Az ágazati oktatást középiskolások számára korainak tartják a résztvevők. Egy 14 éves fiatal nem tudja elsajátítani megfelelő mértékben például a programozás alapjait.

Második témakör: Milyennek látják a továbbtanulási lehetőségeket?
A továbbtanulási lehetőségek korlátozottak. A felsőoktatás felvételijének megreformálásával, a pontszámok felemelésével, az állami helyek korlátozásával ellehetetlenítik a diákok helyzetét.
Emellett a közoktatásban is úgy tarják, hogy vissza kellene állítani a felvételi rendszerét, hogy tartani lehessen a nevesebb iskolák színvonalát.

A diákönkormányzatok működését érintette az utolsó nagy témakör. Iskolánkban a DÖK elsősorban programszervezői tevékenységet végez, mellyel igyekszik a diákok kedvére tenni, próbál élményt vinni a szürke hétköznapokba. Érdekképviseleti tevékenysége időszakos, a diákok nem fordulnak segítségért a diákönkormányzat tagjaihoz.

Cél tehát a hatékonyabb kommunikáció, az aktívabb kapcsolattartás kialakítása lett.