Oktatóink

Vezetőség

Név
Beosztás / Tanított tantárgyak
Gyurkity Tamás

gyurkitytamas@turr.hu

Megbízott igazgató
Adózás
Gyakorlati oktatásvezető

gyakoktvez@turr.hu

Gyakorlati oktatásvezető

Oktatók

 

Név

Tanított tantárgyak Szakmai vizsgák
Agyagási Anett

 

agyagasianett@turr.hu

Földrajz, Biológia, Komplex természettudomány

Bata Mónika

batamonika@turr.hu

Angol nyelv, IT szakmai angol nyelv
Bor Katalinborkatalin@turr.hu Könyvelés számítógépen gyakorlat, Adózás, Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat

Microsoft Expert Tanár

Okleveles könyvvizsgáló
Adószakértő
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
Államháztartási mérlegképes könyvelő

Búr Arnold

burarnold@turr.hu

IT alapok, IT alapok gyakorlat,  Hálózatok I.,  Hálózatok I. gyakorlat,  Linux alapok gyakorlat Cisco

 

 

Csertei Ildikó

cserteiildiko@turr.hu

A raktározási folyamatok,   Ágazati szállítmányozási ismeretek, Általános szállítmányozási ismeretek, Szállítmányozási ismeretek gyakorlat, Pszichológia, Foglalkoztatás II.

Dancsa Bálint

dancsabalint@turr.hu

Testnevelés és sport, Etika, Komplex természettudomány Edzői szakképzés atlétika sportágban

Debela-Hegyi Éva

Német nyelv
Szakmai német nyelv
Foglalkoztatás I
 

Drobina Otília

drobinaotilia@turr.hu

Testnevelés és sport Úszóedző
Úszásoktató
Feketéné Nagy Ibolyafeketenenagyibolya@turr.hu Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Német nyelv

Foki Zoltán

fokizoltan@turr.hu

Informatika, IT alapok, IT alapok gyakorlat, Programozás, Programozás gyakorlat, Szoftverfejlesztés, Szoftverfejlesztés gyakorlat Microsoft Expert Tanár

Gombárné Szemelácz Mária gombarneszemelaczmaria@turr.hu

Angol nyelv, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Grófné Sándorfi Anikógrofnesandorfianiko@turr.hu Magyar nyelv és irodalom

dr. Hal Viktorné

halviktorne@turr.hu

Fizika, Komplex természettudomány

Havasi Rita

havasirita@turr.hu

Matematika, Informatika ismeretek, Programozás, Programozás gyakorlat
Microsoft Expert Tanár

 

Hegedűs Erzsébet

hegeduserzsebet@turr.hu

Üzleti kommunikáció gyakorlat, Rendezvény- és programszervezés,  Rendezvény és programdokumentáció a gyakorlatban, Rendezvény és programdokumentáció alapjai, Kommunikáció alapjai
Horváthné Balykó Gyöngyvérhorvathnebalykogyongyver@turr.hu Angol nyelv, IT szakmai angol nyelv, Foglalkoztatás I.
Huzsvay Edithuzsvayedit@turr.hu Matematika
Járai Józsefjaraijozsef@turr.hu Matematika
Kajtár Katalinkajtarkatalin@turr.hu Pénzügy gyakorlat, Pénzügyi alapismeretek, Adózás gyakorlat, Adózási alapismeretek, Elektronikus adóbevallás gyakorlata, Vállalkozásfinanszírozás, Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat,Vállalkozói kompetenciák fejlesztése

Kardos István

kardosistvan@turr.hu

Hálózati operációs rendszerek, Szoftverfejlesztés, Szoftverfejlesztés gyakorlat, IT hálózatbiztonság, IT hálózatbiztonság gyakorlat, IT alapok gyakorlat, Linux alapok, Linux alapok gyakorlat

Királyné Koszter Mária

kiralynekosztermaria@turr.hu

Matematika

Kiss Klára

kissklara@turr.hu

Angol nyelv, Foglalkoztatás I., IT szakmai angol nyelv

Kissné Katona Ágnes

kissnekatonaagnes@turr.hu

Testnevelés és sport, Komplex természettudomány

Kosárlabda edző
Iskolai síoktató
Kovács Gáborkovacsgabor@turr.hu Logisztika,  A raktározás szerepe és mutatószámai, Komplex természettudomány, Közlekedés technikája, Biológia, Logisztika a mindennapokban, Foglalkoztatás II.

 

 

Kővágó Sándor

kovagosandor@turr.hu

Informatika, Linux alapok, Hálózati operációs rendszerek gyakorlat, Linux alapok, Linux alapok gyakorlat, Programozás, Programozás gyakorlat
Microsoft Expert Tanár

 

Lakner Mónikalaknermonika@turr.hu Angol nyelv, Szakmai angol nyelv, Foglalkoztatás I. Microsoft Expert Tanár

Láng Nóra

langnora@turr.hu

Raktározási folyamatok, Raktározás gyakorlat, Logisztikai tervezés gyakorlat, Projekt-finanszírozás, Projektfinanszírozás gyakorlata, Projektfolyamatok követése, Projekttervezés gyakorlata, Gazdasági és jogi alapismeretek

Mayor Márta Lídia

mayormartalidia@turr.hu

Angol nyelv, Pedagógia, Pedagógia gyakorlat Minősített családi életre nevelő
Párkapcsolati coach, házassági tanácsadó
PREPARE/ENRICH tanácsadó

Nagyházi Szabolcs

nagyhaziszabolcs@turr.hu

IT alapok, IT alapok gyakorlat, Komlex szakmai ismeretek,  Komplex szakmai ismeretek gyakorlat, Programozás, Programozás gyakorlat, Szoftverfejlesztés, Szoftverfejlesztés gyakorlat, Webfejlesztés, Webfejlesztés gyakorlat
Mikrotik

 

Németh Ildikó

nemethildiko@turr.hu

Hálózati ismeretek II., Informatika, Hálózatok I., Hálózatok I. gyakorlat Cisco

Onódi Réka

onodireka@turr.hu

Ügyfélszolgálati gyakorlat, Ügyviteli ismeretek, Üzleti adminisztráció gyakorlat, Projektfinanszírozás, Projektfinanszírozás gyakorlat, Irodai szoftverek, Irodai szoftverek gyakorlat, Projektfolyamatok követése, Projekttervezés gyakorlata

Pál Ágnes

palagnes@turr.hu

Magyar nyelv és irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret

Pálmainé Bertity Erika

palmainebertityerika@turr.hu

Matematika
Posgay Erzsébetposgayerzsebet@turr.hu Programozás, Programozás gyakorlat, Szoftverfejlesztés, Szoftverfejlesztés gyakorlat, Emelt informatika ismeretek

Vizsgaelnöki-szakértői szakvizsga Közoktatási szakértő – informatika szakirány

Microsoft Expert Tanár

 

Pumpné Bíró Ágnespumpnebiroagnes@turr.hu Német nyelv, Szakmai német nyelv, Foglalkoztatás I.

Rácz Előd

raczelod@turr.hu

Angol nyelv, Szakmai angol nyelv, IT szakmai angol nyelv, Foglalkoztatás I

Salamonné Szvorény Adrienn

salamonneszvorenyadrienn@turr.hu

Ügyviteli gyakorlatok,  Gépírás, Gépírás és levelezési gyakorlat, Hivatali protokoll ismeretek, Irodai alkalmazások gyakorlata, Irodai szoftverek gyakorlat, Kommunikáció a titkári munkában, Ügyfélszolgálati gyakorlat, Üzleti kommunikáció gyakorlat
Schmélné Janotka Ilonaschmelnejanotkailona@turr.hu Magyar nyelv és irodalom, Kommunikáció

Sevaracz Adrienn

sevaraczadrienn@turr.hu

Elektronikus adóbevallás gyakorlata, Könyvelés számítógépen gyakorlat, Számvitel, Számvitel gyakorlat, Számviteli alapismeretek Mérlegképes könyvelő

Simon Liza

simonliza@turr.hu

A vasúti közlekedés jövője, Közlekedési alapfogalmak, Közlekedés technikája, Közlekedés üzemvitel, Közlekedés üzemvitel gyakorlat, Raktározás gyakorlat, Szakmai német nyelv, Raktárvezetés gyakorlat, Foglalkoztatás II.

Siposné Mikó Katalin

siposnemikokata@turr.hu

Komplex szakmai ismeretek, Folyamat- és pénzügyi tervezés, Támogatási menedzsment, Adózás gyakorlat, Adózási alapismeretek, E-ügyintézés, Marketing, Marketing, vezetés, szervezés gyakorlat, Projektfinanszírozás, Projektfinanszírozás gyakorlat, Projektfolyamatok követése, Projekttervezés gyakorlata, Személyszállítási marketing, Támogatási alapismeretek, Támogatási ügyvitel, Vezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek, Foglalkoztatás II.

Microsoft Expert Tanár

 

Közbeszerési referens (OKJ)

Európai Úniós Pályázati Szakértők Szövetsége – EU pályázati referens (OKÉV)

Sponga Tünde

spongatunde@turr.hu

Ügyviteli gyakorlatok, Gépírás és levelezési gyakorlat, Gyorsírás gyakorlata, Titkári ügyintézés gyakorlata, Gépírás és iratkezelés gyakorlat, Levelezési ismeretek, Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban, Irodai alkalmazások gyakorlata, Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat
Szalainé Csáky Juditszalainecsakyjudit@turr.hu Magyar nyelv és irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Pszichológia
Szauter Erikaszautererika@turr.hu Gyorsírás gyakorlata, Titkári ügyintézés, Titkári ügyintézés gyakorlata, Gépírás és levelezési gyakorlat, Irodai alkalmazások gyakorlata, Irodai szoftverek gyakorlat, Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban, Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban
Szesztrienka Józsefszesztrienkajozsef@turr.hu Pénzügyi alapismeretek, Pénzügyi és vállalkozói ismeretek, Gazdasági és vállalkozási ismeretek, Jogi ismeretek, Vállalkozói kompetenciák fejlesztése

Dr. Szőcs Krisztina (PhD)

szocskrisztina@turr.hu

Angol nyelv
Microsoft Expert Tanár

 

Taskovics Péter

taskovicspeter@turr.hu

Matematika, IT alapok, Programozás, Programozás gyakorlat, Informatika Microsoft Expert Tanár

 

 

Tóth Gabriellatothgabriella@turr.hu Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Tóthné Ádám Barbara

tothneadambarbara@turr.hu

Gazdasági és jogi alapismeretek,  Általános statisztika,  Gazdálkodási ismeretek, Foglalkoztatás II., Gazdálkodási statisztika, Gazdasági számítások  

Varga József

vargajozsef@turr.hu

Hálózati ismeretek II. gyakorlat, Hálózatok I., Hálózatok I. gyakorlat
Mikrotik
Cisco
Microsoft Expert Tanár

 

Óraadók

Név

Tanított tantárgyak Szakmai vizsgák
Bálon Tünde Gondozás és egészségnevelés
Éberné Mikó Margit Történelem
Erős János Árpád Informatika
Farkas Valéria Számvitel
Foki Brigitta Informatika
Hegyi Cecília Angol nyelv
Jakab József Történelem
Lepres András Gyula Informatika
Lepres András Gyuláné Informatika
Nagy Éva Mária Matematika
Pánczél Gábor Könyvelés számítógépen, számvitel, számvitel gyakorlat
Péter Szandra Projekttervezés, Számviteli alapismeretek, Vállalkozásfinanszírozás, Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat Mérlegképes könyvelő – vállalkozás szakon
Szarvas Miklós Matematika
Szigethyné Keller Katalin Foglalkoztatás I.