Dolgozóink

Daka Mónika   Tagintézmény-vezető
Adatbázis és szoftverfejlesztés, Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat
Lövei Andrea   Tagintézményvezető-helyettes
Kémia, Biológia,
Taskovics Péter Tagintézményvezető-helyettes
Matematika, Informatika
Gyurkity Tamás Gyakorlatioktatás-vezető
Adózási alapismeretek, Adózás gyakorlat
Agyagási Anett   Földrajz, Közlekedés- és gazdaságföldrajz, Biológia-egészségtan
Bakos Csaba Óraadó Informatika
Borsódiné Jaksa Éva   Angol nyelv, Szakmai angol nyelv, Foglalkoztatás I.
Busa Mariann  
Csátaljay István   Testnevelés, Testnevelés és sport
Csertei Ildikó Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat, Közlekedési alapfogalmak, Közlekedés technikája, Közlekedés üzemvitel gyakorlata, Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás
Dombiné Magyar Piroska Óraadó  Államháztartási számvitel, Államháztartási számvitel gyakorlat
Drobina Otília  Testnevelés, Testnevelés és sport
Éberné Mikó Margit Óraadó  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Farkas Valéria   Vezetési, jogi, gazdasági, marketing elméleti ismeretek, Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Gazdálkodási ismeretek
Fekete József Óraadó Matematika
Feketéné Nagy Ibolya   Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Foki Zoltán Informatika, IT alapok, IT alapok gyakorlat, IT szakorientáció, IT szakorientáció gyakorlat, Információtechnológiai gyakorlat
Gombárné Szemelácz Mária

 

Angol nyelv, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Grófné Sándorfi Anikó   Irodalom, Magyar nyelv
Gugánné Tiszttartó Ágnes   Informatika, Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat, Programozás, Programozás gyakorlat, IT szakorientáció, IT szakorientáció gyakorlat
Győri Judit   Jogi ismeretek, Általános statisztika, Statisztika gyakorlat, Pénzügyi alapismeretek, Vállalkozási ismeretek, Gazdasági és jogi alapismeretek
dr. Hal Viktorné
Fizika, Matematika, Komplex természettudomány
Havasi Rita Matematika, Informatika
Hegedűs Erzsébet Raktározás működése, mutatószámai, Raktárvezetés gyakorlat, Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat, Kommunikáció a titkári munkában, Üzleti kommunikáció gyakorlat, Ügyviteli ismeretek, Kommunikáció alapjai
Horváthné Balykó Gyöngyvér   Angol nyelv, Szakmai angol nyelv, IT szakmai angol nyelv, Irodai szakmai idegen nyelv, Foglalkoztatás I.
Huzsvay Edit   Matematika
Illés-Németh Lajosné   Matematika
Jakab József Óraadó Irodalom, Magyar nyelv
Jakabné Bényei Erika   Német nyelv, Irodai szakmai idegen nyelv, Foglalkoztatás I., Szakmai német nyelv gyakorlat
Járai József   Matematika, Informatika
Jaszanovicsné Kovács Tímea Államháztartási ismeretek, Költségvetés-gazdálkodási ismeretek, Költségvetés-gazdálkodás gyakorlata
Kajtár Katalin   Vállalkozásfinanszírozás, Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat, Projektfolyamatok követése, Projektfinanszírozás, Projektfinanszírozás gyakorlata, Pénzügyi alapismeretek, Pénzügy gyakorlat, Elektronikus adóbevallás gyakorlata, Adózás, Adózás gyakorlat
Kardos István Óraadó Hálózati operációs rendszerek, Hálózati operációs rendszerek gyakorlat
Király Beáta   Munkaszervezési gyakorlat, Munkaszervezési ismeretek, Rendezvény és program dokumentáció alapjai, Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban, Jogi ismeretek, Projekttervezés gyakorlata, Rendezvény és programszervezés, Komplex szakmai ismeretek, Foglalkoztatás II.
Királyné Koszter Mária Matematika
Kiss Klára   Angol nyelv, Szakmai angol nyelv, Szakmai angol nyelv gyakorlat, IT szakmai angol nyelv
Kling József Óraadó Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Kovács Gábor   Logisztika, Speciális áruk raktározása, Raktározás gyakorlat, A raktározás szerepe, Raktározás, Komplex természettudomány
Kovács Szilárd Óraadó Általános statisztika, Gazdasági és vállalkozási ismeretek, Statisztika gyakorlat
Lakner Mónika   Angol nyelv, Szakmai angol nyelv
Molnárné Láng Nóra Pénzügyi alapismeretek, Pénzügy gyakorlat, Gazdasági és jogi alapismeretek, A raktározási folyamatok, Marketing gyakorlat, Vezetés, szervezés gyakorlat, Készletgazdálkodás gyakorlat
Nagy Attila IT alapok, IT alapok gyakorlat, Informatika, Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Hálózatok I., Hálózatok I. gyakorlat, Hálózati ismeretek II.
Nagyházi Szabolcs IT hálózat biztonság, IT hálózat biztonság gyakorlat, Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat, Hálózati ismeretek I., Informatika, Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Programozás, Programozás gyakorlat, Komplex szakmai ismeretek, Komplex szakmai ismeretek gyakorlat
Pál Ágnes  Irodalom, Magyar nyelv, Magyar nyelv és irodalom
Pánczél Gábor   Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Számvitel, Statisztika gyakorlat, Könyvelés számítógépen, Általános statisztika
Pethő-Onódi Réka Titkári ügyintézés, Ügyviteli gyakorlatok, Ügyviteli ismeretek, Üzleti adminisztráció gyakorlat
Posgay Erzsébet   Német nyelv, Informatika, Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat
Pumpné Bíró Ágnes   Német nyelv, Szakmai német nyelv gyakorlat
Schmélné Janotka Ilona   Irodalom, Magyar nyelv, Magyar nyelv és irodalom
Sponga Tünde   Gépírás gyakorlata, Gépírás és iratkezelés gyakorlat, Levelezési ismeretek, Levelezési ismeretek gyakorlat, Gépírás és levelezési gyakorlat, Gyorsírás gyakorlata, Titkári ügyintézés gyakorlata, Hivatali protokoll ismeretek
Stráhl Balázs   Programozás gyakorlat, Hálózatok I. gyakorlat, Hálózati ismeretek I. gyakorlat, IT alapok gyakorlat
Szalainé Csáky Judit   Irodalom, Magyar nyelv, Etika, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Magyar nyelv és irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeretek
Szauter Erika   Levelezési ismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Gépírás és levelezési gyakorlat, Irodai alkalmazások gyakorlata, Gépírás és iratkezelés gyakorlat
dr. Szegner Anna Óraadó Adóigazgatási ismeretek, Adóigazgatás gyakorlat
Szesztrienka József   Gazdasági és vállalkozási ismeretek, Gazdasági és jogi alapismeretek, Pénzügyi alapismeretek, Pénzügy gyakorlat, Adózási alapismeretek, Adózás gyakorlat
Szigethyné Keller Katalin   Angol nyelv, Szakmai angol nyelv gyakorlat, Foglalkoztatás I.
Szittyai Melinda  
Szőcs Krisztina Angol nyelv, Foglalkoztatás I., Szakmai angol nyelv gyakorlat
Sztanity Diána Ügyviteli ismeretek, Ügyviteli gyakorlatok, Ügyfélszolgálati kommunikáció, Levelezési ismeretek gyakorlat, Gépírás és iratkezelés gyakorlat, Titkári ügyintézés, Magyar nyelv, Irodalom
Tartsányi Gabriella   Testnevelés és sport
Telkesné Bor Katalin Adózási alapismeretek, Adózás gyakorlat, Számviteli alapismeretek, Számvitel gyakorlat, Adóismeretek
Tóth Gabriella   Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Etika
Tóthné Ádám Barbara   Gazdasági és jogi alapismeretek, Gazdasági alapismeretek, Általános statisztika, Statisztika gyakorlat
Varga József Adatbázis- és szoftverfejlesztés, Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat, Hálózati ismeretek I. gyakorlat, Informatika, Hálózati ismeretek II. gyakorlat
Vargáné Reiter Judit   Irodalom, Magyar nyelv, Munkahelyi egészség és biztonság, Mozgóképkultúra és médiaismeret
Virág Csilla Német nyelv, Szakmai német nyelv, Foglalkoztatás I.
Facskó Aletta Iskolatitkár
Ferencz Imre Pálné Munkaügyi ügyintéző
Gottlieb Orsolya Laboráns
Szekeres Gabriella Könyvtáros
Vörös István Rendszergazda
Aladics Ferenc Kisegítő dolgozó
Aladzsity Evelyn Gazdasági dolgozó
Birkás Lászlóné Kisegítő dolgozó
Eke Mária Kisegítő dolgozó
Gyulai László Műszaki dolgozó
Hegedűs Attiláné Kisegítő dolgozó
Hodovány Sándor Műszaki dolgozó
Miskolczi Szilveszter Kisegítő dolgozó
Pintér Zoltánné Kisegítő dolgozó
Wéber Márta Kisegítő dolgozó

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.